QUI SOM?

QUI SOM?

El Banc del Temps Sant Boi és una organització comunitària sense ànim de lucre, formada per més de 90 socis i sòcies. Neix l’any 2013 a partir de la iniciativa d’uns veïns i veïnes que, moguts pels principis d’equitat, reconeixement, cooperació i compromís, volien oferir una alternativa social a la situació d’individualisme i consumisme en la qual ens trobem, i fer valer les habilitats i els coneixements que tots tenim, independentment de les situacions de cadascú.

Es tracta d’un projecte local basat en un sistema d’intercanvi on els socis i sòcies poden oferir o demanar serveis, coneixements, activitats i/o habilitats, sense que hi intervinguin els diners. La unitat d’intercanvi sempre és l’hora. És un projecte de desenvolupament comunitari on tothom hi té cabuda.

QUÈ FEM?

Els nostres objectius són enfortir les relacions socials, crear xarxes de suport mutu, fomentar la cooperació i la solidaritat entre els veïns i veïnes per tal d’afrontar les necessitats quotidianes, més enllà de la riquesa monetària que es posseeixi individualment, reconeixent i valorant la dignitat i les habilitats de cada persona.

Tot això s’aconsegueix gràcies als intercanvis d’habilitats i serveis que es fan entre els socis i sòcies, les activitats grupals i els diferents espais de trobada que promovem.

Els dos espais de trobada estables al nostre Banc del Temps són les activitats grupals i les assemblees. D’altra banda, ens mantenim informats sobre formacions i festes relacionades amb les economies alternatives i solidàries o trobades amb altres bancs del temps i els socis que volen hi assisteixen. De tant en tant, promovem també alguna activitat de cohesió, o mirem de fer activitats obertes a la comunitat, com podria ser un mercat d’intercanvi. Tot això es decideix sempre en una assemblea.

Intercanvis

Cada soci o sòcia ofereix uns serveis i quan algun soci té una necessitat busca en la llista d’ofertes i es fa la demanda al soci corresponent. A títol d’exemple, es poden intercanviar els serveis següents:

  • Petites tasques domèstiques
  • Llegir llibres a persones grans
  • Acompanyar algú al metge, a comprar…
  • Cuidar animals domèstics o plantes
  • Tasques de bricolatge o petites reparacions
  • Ensenyar a fer servir l’ordinador
  • Nocions bàsiques d’idiomes
  • Acompanyaments en cotxe
  • Preparar pastissos

 Activitats grupals

Qualsevol soci o sòcia del Banc del Temps pot oferir una activitat grupal a la resta de persones, com ara: una sessió de ioga, planificar una excursió, una sessió d’informàtica,…

 Assemblees

El poder de decisió en tot el que fa referència al Banc del Temps és dels socis i les assemblees són l’espai on poder exercir-lo. A més, les assemblees serveixen per promoure el coneixement i l’intercanvi entre les persones inscrites, amb el foment de la confiança mútua.

Les assemblees de socis se celebraran cada dos mesos.

COM HO FEM?

COM HO FEM?

Per poder formar part del nostre sistema d’intercanvis cal ser soci. Fer-se soci és gratuït i s’ha de fer presencialment en l’horari d’atenció de secretaria. Cada soci o sòcia podrà oferir els serveis que consideri, sempre que tingui la capacitat o els coneixements necessaris per realitzar-los.

Cada soci o sòcia comença amb un saldo de 10 hores en el seu compte, per poder començar a intercanviar serveis.

La unitat d’intercanvi és l’hora, independentment del servei que s’ofereixi o es rebi, i la unitat mínima de l’intercanvi sempre és una hora sencera. Quan el servei sobrepassa una hora i trenta-un minuts, passem a considerar un servei de dues hores i així successivament. 

Cada soci disposa d’un talonari de temps que utilitzarà en cada moment que faci servir el seu temps a favor d’una altra persona i entregarà mensualment els xecs a la secretaria perquè puguin posar al dia el seu compte corrent.

 Només es poden realitzar intercanvis de serveis amb persones sòcies del Banc del Temps. Qualsevol altre intercanvi, en quedarà fora.